021-26290655
بررسی شرایط شما بصورت رایگان در تمام طول شبانه روز فرم مشاوره شما
دانشگاه های اتریش

دانشگاه های اتریش جز بهترین دانشگاه های دنیا هستند.

رنکینگ دانشگاه های اتریشدر سیستم وزارت علوم ایران به شرح زیر است. همکاران ما برای تحصیل شما در دانشگاه های مورد تائید اتریش خدمات کاملی را ارائه میکنند.

گروه الف (ممتاز)

 

 1. University of Innsbruck
 2. University of Vienna
 3. Vienna University of Technology

گروه ب (خوب)

 1. Johannes Kepler Universtiät Linz
 2. Karl-Franzens- Universtiät Graz
 3. Universtiät Salzburg
 4. Akademie der bildendenKünste Wien
 5. Montan universität Leoben
 6. Technische Universtiät Graz
 7. Universität Klagenfurt
 8. Universität für angewandte Kunst Wien
 9. Universität für Bodenkultur Wien
 10. Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz
 11. Universität für Musik und darstellendeKunst Graz
 12. Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
 13. Universität Mozarteum Salzburg
 14. Veterinärmedizinische Universität Wien
 15. Wirtschaftsuniversität Wien

گروه ج (متوسط)

 1. مدارس‌ عالي‌ فني‌(FH)  و مراكز آموزش‌ عالي‌ كه‌ مورد تاييد وزرات‌ علوم(Bundesministerium für Wissenschaft  und Verker)   اتريش‌ هستند.
  1. Sigmund Freud Privatuniversität Wien   صرفاً تا مقطع كارشناسي ارشد و صرفاً در رشته روان شناسي به شرط موفقيت در بررسي كيفي
  2. Donau Universität Krems   صرفاٌ در مقطع کارشناسي ارشد
  3. Webster University  صرفاٌ تا مقطع کارشناسي ارشد (در مقطع کارشناسي ارشد، ارزشيابي منوط به موفقيت در بررسي کيفي خواهد بود
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.