021-26290655
بررسی شرایط شما بصورت رایگان در تمام طول شبانه روز رزرو وقت مشاوره فرم‌های ارزیابی رایگان
دانشگاه ملی استرالیا

دانشگاه آلبرتا 

دانشگاه آلبرتا (  University of Alberta )در سال 1908 میلادی در شهر ادمونتون تأسیس شد. دانشگاه آلبرتا بیش از 39000 دانشجو در 18 دانشکده مختلف دارد که از آن میان بیش از هشت هزار نفر دانشجوی تحصیلات تکمیلی هستند. جو کلارک نخست وزیر پیشین کانادا و ریچارد ادوارد تایلور نظریه پرداز سرشناس فیزیک و دریافت کننده جایزه نوبل در فیزیک از جمله فارغ التحصیلان سرشناس دانشگاه آلبرتا هستند. دانشگاه آلبرتا جزو 100 دانشگاه برتر جهان می باشد.می توان گفت که دانشگاه آلبرتا یکی از بهترین گزینه ها برای تحصیل در کانادا است .

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط تحصیل در کانادا اینجا را کلیک کنید .

اسپید آروین این اطمینان را به شما میدهد, که در این راه همسفر شما باشد و اطلاعات شما را در جنبه های مختلف افزایش دهد.پس تا انتهای این مقاله کنار ما باشید تا از اطلاعات گوناگون در مورد دانشگاه آلبرتا بهره مند شوید.

بستگی به رشته در خواستی دارد , در بعضی از رشته هاآیلتس 6.5 یا معادل آن به تافل و در بعضی از رشته ها آیاتس 7 یا 7.5 GRE: بعضی رشته نیاز دارند

از 9000 تا 10000 دلار کانادا در هر سال

بسته به دانشکده این تاریخ متغیر است

رشته های مقطع لیسانس 

Program / MajorDegreeFacultyLocation
Aboriginal Governance and PartnershipCertificate in Aboriginal Governance and PartnershipNative StudiesNorth Campus (Edmonton)
AccountingBachelor of CommerceBusinessNorth Campus (Edmonton)
Adapted Physical ActivityBachelor of KinesiologyKinesiology, Sport, and RecreationNorth Campus (Edmonton)
Affaires internationalesBilingual Bachelor of Commerce/Baccalauréat bilingue en Administration des affairesFaculté Saint-JeanCampus Saint-Jean (Edmonton)
Agricultural and Resource EconomicsBachelor of Science in AgricultureAgricultural, Life and Environmental SciencesNorth Campus (Edmonton)
Agricultural Business ManagementBachelor of Science in Agricultural/Food Business ManagementAgricultural, Life and Environmental SciencesNorth Campus (Edmonton)
Ancient and Medieval HistoryBachelor of ArtsArtsNorth Campus (Edmonton)
Animal ScienceBachelor of Science in AgricultureAgricultural, Life and Environmental SciencesNorth Campus (Edmonton)
AnthropologyBachelor of ArtsArtsNorth Campus (Edmonton)
AnthropologyBachelor of Arts with HonorsArtsNorth Campus (Edmonton)
Applied MathematicsBachelor of Science with HonorsScienceNorth Campus (Edmonton)
Applied Mathematics with Computing Science MinorBachelor of Science with HonorsScienceNorth Campus (Edmonton)
Applied Mathematics with Statistics MinorBachelor of Science with HonorsScienceNorth Campus (Edmonton)
ArtBachelor of Education in Secondary EducationEducationNorth Campus (Edmonton)
ArtBachelor of Education in Secondary Education - After DegreeEducationNorth Campus (Edmonton)
Art and DesignBachelor of ArtsArtsNorth Campus (Edmonton)
Art and DesignBachelor of Fine Arts in Art and DesignArtsNorth Campus (Edmonton)
AstrophysicsBachelor of Science with SpecializationScienceNorth Campus (Edmonton)
AstrophysicsBachelor of Science with HonorsScienceNorth Campus (Edmonton)
Atmospheric SciencesBachelor of Science with SpecializationScienceNorth Campus (Edmonton)
Atmospheric SciencesBachelor of Science with HonorsScienceNorth Campus (Edmonton)
BiochemistryBachelor of Science with SpecializationScienceNorth Campus (Edmonton)
BiochemistryBachelor of Science with HonorsScienceNorth Campus (Edmonton)
Biological SciencesBachelor of Education in Secondary EducationEducationNorth Campus (Edmonton)
Biological SciencesBachelor of Science GeneralScienceNorth Campus (Edmonton)
Biological SciencesBachelor of Science - Business MinorScienceNorth Campus (Edmonton)
Biological SciencesBachelor of Education in Secondary Education - After DegreeEducationNorth Campus (Edmonton)
BiologyBachelor of ScienceAugustana FacultyAugustana Campus (Camrose)
BiologyBachelor of Science/Bachelor of Education (Secondary)Augustana FacultyAugustana Campus (Camrose)
BiologyBachelor of ArtsAugustana FacultyAugustana Campus (Camrose)
Biomedical engineeringBachelor of Science in Mechanical Engineering Biomedical Option Co-operativeEngineeringNorth Campus (Edmonton)
Business EconomicsBachelor of ManagementAugustana FacultyAugustana Campus (Camrose)
Business Economics and LawBachelor of CommerceBusinessNorth Campus (Edmonton)
Business StudiesBachelor of CommerceBusinessNorth Campus (Edmonton)
Cell BiologyBachelor of Science with SpecializationScienceNorth Campus (Edmonton)
Cell BiologyBachelor of Science with HonorsScienceNorth Campus (Edmonton)
Chemical EngineeringBachelor of Science in Chemical EngineeringEngineeringNorth Campus (Edmonton)
Chemical EngineeringBachelor of Science in Chemical Engineering Co-operativeEngineeringNorth Campus (Edmonton)
Chemical Engineering - Computer Process ControlBachelor of Science in Chemical Engineering Computer Process ControlEngineeringNorth Campus (Edmonton)
Chemical Engineering Computer Process Control Co-operativeBachelor of Science in Chemical Engineering Computer Process Control Co-operativeEngineeringNorth Campus (Edmonton)
ChemistryBachelor of ScienceAugustana FacultyAugustana Campus (Camrose)
ChemistryBachelor of Science/Bachelor of Education (Secondary)Augustana FacultyAugustana Campus (Camrose)
ChemistryBachelor of ArtsAugustana FacultyAugustana Campus (Camrose)
ChemistryBachelor of Education in Secondary EducationEducationNorth Campus (Edmonton)
ChemistryBachelor of Education in Secondary Education - After DegreeEducationNorth Campus (Edmonton)
ChemistryBachelor of Science GeneralScienceNorth Campus (Edmonton)
ChemistryBachelor of Science - Business MinorScienceNorth Campus (Edmonton)
ChemistryBachelor of Science with SpecializationScienceNorth Campus (Edmonton)
ChemistryBachelor of Science with HonorsScienceNorth Campus (Edmonton)
ChimieBaccalauréat ès SciencesFaculté Saint-JeanCampus Saint-Jean (Edmonton)
Civil EngineeringBachelor of Science in Civil EngineeringEngineeringNorth Campus (Edmonton)
Civil EngineeringBachelor of Science in Civil Engineering Co-operativeEngineeringNorth Campus (Edmonton)
Classical LanguagesBachelor of Arts with HonorsArtsNorth Campus (Edmonton)
Classical StudiesBachelor of ArtsArtsNorth Campus (Edmonton)
Classical StudiesBachelor of Arts with HonorsArtsNorth Campus (Edmonton)
Clothing, Textiles and Material CultureBachelor of Science in Human EcologyAgricultural, Life and Environmental SciencesNorth Campus (Edmonton)
Combined French and SpanishBachelor of ArtsArtsNorth Campus (Edmonton)
Combined History and ClassicsBachelor of Arts with HonorsArtsNorth Campus (Edmonton)
Companion and Performance AnimalsBachelor of Science in Animal HealthAgricultural, Life and Environmental SciencesNorth Campus (Edmonton)
Comparative LiteratureBachelor of ArtsArtsNorth Campus (Edmonton)
Comparative LiteratureBachelor of Arts with HonorsArtsNorth Campus (Edmonton)
ComprehensiveBachelor of MusicAugustana FacultyAugustana Campus (Camrose)
ComptabiliteBilingual Bachelor of Commerce/Baccalauréat bilingue en Administration des affairesFaculté Saint-JeanCampus Saint-Jean (Edmonton)
Computer EngineeringBachelor of Science in Computer EngineeringEngineeringNorth Campus (Edmonton)
Computer Engineering - SoftwareBachelor of Science in Computer Engineering Software Option Co-operativeEngineeringNorth Campus (Edmonton)
Computer Engineering Co-operativeBachelor of Science in Computer Engineering Co-operativeEngineeringNorth Campus (Edmonton)
Computing ScienceBachelor of ScienceAugustana FacultyAugustana Campus (Camrose)
Computing ScienceBachelor of ArtsAugustana FacultyAugustana Campus (Camrose)
Computing ScienceBachelor of Science GeneralScienceNorth Campus (Edmonton)
Computing ScienceBachelor of Science - Business MinorScienceNorth Campus (Edmonton)
Computing ScienceBachelor of Science with SpecializationScienceNorth Campus (Edmonton)
Computing ScienceBachelor of Science with HonorsScienceNorth Campus (Edmonton)
Computing Science - Software PracticeBachelor of Science with SpecializationScienceNorth Campus (Edmonton)
Computing Science with Business MinorBachelor of Science with SpecializationScienceNorth Campus (Edmonton)
Conservation BiologyBachelor of Science in Environmental and Conservation SciencesAgricultural, Life and Environmental SciencesNorth Campus (Edmonton)
Creative WritingBachelor of Arts with HonorsArtsNorth Campus (Edmonton)
CriminologyBachelor of Arts in CriminologyArtsNorth Campus (Edmonton)
Crop ScienceBachelor of Science in AgricultureAgricultural, Life and Environmental SciencesNorth Campus (Edmonton)
CTS - Business, Administration, FinanceBachelor of Education in Secondary EducationEducationNorth Campus (Edmonton)
CTS - Business, Administration, FinanceBachelor of Education in Secondary Education - After DegreeEducationNorth Campus (Edmonton)
CTS - Communication ArtsBachelor of Education in Secondary Education - After DegreeEducationNorth Campus (Edmonton)
CTS - Computer ScienceBachelor of Education in Secondary EducationEducationNorth Campus (Edmonton)
CTS - Computer ScienceBachelor of Education in Secondary Education - After DegreeEducationNorth Campus (Edmonton)
CTS - DesignBachelor of Education in Secondary Education - After DegreeEducationNorth Campus (Edmonton)
CTS - HealthBachelor of Education in Secondary Education - After DegreeEducationNorth Campus (Edmonton)
CTS - Human SciencesBachelor of Education in Secondary EducationEducationNorth Campus (Edmonton)
CTS - Human SciencesBachelor of Education in Secondary Education - After DegreeEducationNorth Campus (Edmonton)
CTS - MediaBachelor of Education in Secondary Education - After DegreeEducationNorth Campus (Edmonton)
CTS - Natural ResourcesBachelor of Education in Secondary Education - After DegreeEducationNorth Campus (Edmonton)
CTS - RecreationBachelor of Education in Secondary Education - After DegreeEducationNorth Campus (Edmonton)
CTS - Trades, Manufacturing, and TransportationBachelor of Education in Secondary EducationEducationNorth Campus (Edmonton)
CTS - Trades, Manufacturing, and TransportationBachelor of Education in Secondary Education - After DegreeEducationNorth Campus (Edmonton)
Degré de GénéralisteBaccalauréat en Éducation élémentaireFaculté Saint-JeanCampus Saint-Jean (Edmonton)
Dental HygieneBSc(Dental Hygiene Specialization)-Post Diploma Degree CompletionMedicine and DentistryNorth Campus (Edmonton)
Dental HygieneBachelor of Science (Dental Hygiene Specialization)Medicine and DentistryNorth Campus (Edmonton)
Dental SurgeryDoctor of Dental SurgeryMedicine and DentistryNorth Campus (Edmonton)
Design - Business and Marketing RouteBachelor of DesignArtsNorth Campus (Edmonton)
Design - Computing Science RouteBachelor of DesignArtsNorth Campus (Edmonton)
Design - Engineering RouteBachelor of DesignArtsNorth Campus (Edmonton)
Design - General RouteBachelor of DesignArtsNorth Campus (Edmonton)
Design - Printmaking RouteBachelor of DesignArtsNorth Campus (Edmonton)
Design - Social Sciences RouteBachelor of DesignArtsNorth Campus (Edmonton)
DieteticsBachelor of Science in Nutrition and Food Science with Specialization in DieteticsAgricultural, Life and Environmental SciencesNorth Campus (Edmonton)
DramaBachelor of ArtsArtsNorth Campus (Edmonton)
DramaBachelor of Arts with HonorsArtsNorth Campus (Edmonton)
DramaBachelor of Arts (Drama)/Bachelor of Education in Secondary EducationArtsNorth Campus (Edmonton)
DramaBachelor of ArtsAugustana FacultyAugustana Campus (Camrose)
DramaBachelor of Education in Secondary EducationEducationNorth Campus (Edmonton)
DramaBachelor of Education in Secondary Education - After DegreeEducationNorth Campus (Edmonton)
Drama - ActingBachelor of Fine Arts in Drama – ActingArtsNorth Campus (Edmonton)
Drama - DesignBachelor of Fine Arts in DramaArtsNorth Campus (Edmonton)
Drama - Technical Theatre - Stage ManagementBachelor of Fine Arts in DramaArtsNorth Campus (Edmonton)
Drama - Technical Theatre and ProductionBachelor of Fine Arts in DramaArtsNorth Campus (Edmonton)
Earth and Atmospheric SciencesBachelor of Science GeneralScienceNorth Campus (Edmonton)
Earth and Atmospheric SciencesBachelor of Science - Business MinorScienceNorth Campus (Edmonton)
East Asian Business StudiesBachelor of CommerceBusinessNorth Campus (Edmonton)
East Asian StudiesBachelor of ArtsArtsNorth Campus (Edmonton)
East Asian StudiesBachelor of Arts with HonorsArtsNorth Campus (Edmonton)
Ecology, Evolution and Environmental BiologyBachelor of Science with SpecializationScienceNorth Campus (Edmonton)
Ecology, Evolution and Environmental BiologyBachelor of Science with HonorsScienceNorth Campus (Edmonton)
EconomicsBachelor of ArtsArtsNorth Campus (Edmonton)
EconomicsBachelor of Arts with HonorsArtsNorth Campus (Edmonton)
EconomicsBachelor of ArtsAugustana FacultyAugustana Campus (Camrose)
Education - Kinesiology - ElementaryBachelor of Kinesiology/Bachelor of Education in Elementary EducationKinesiology, Sport, and RecreationNorth Campus (Edmonton)
Education - Kinesiology - ElementaryBachelor of Kinesiology/Bachelor of Education in Elementary EducationKinesiology, Sport, and RecreationNorth Campus (Edmonton)
Education - Kinesiology - SecondaryBachelor of Kinesiology/Bachelor of Education in Secondary EducationKinesiology, Sport, and RecreationNorth Campus (Edmonton)
Education - Music - ElementaryBachelor of Music/Bachelor of Education (Elementary)ArtsNorth Campus (Edmonton)
Education - Music - SecondaryBachelor of Music/Bachelor of Education (Secondary)ArtsNorth Campus (Edmonton)
Electrical EngineeringBachelor of Science in Electrical EngineeringEngineeringNorth Campus (Edmonton)
Electrical EngineeringBachelor of Science in Electrical Engineering Co-operativeEngineeringNorth Campus (Edmonton)
Elementary educationBachelor of Education in Elementary EducationEducationNorth Campus (Edmonton)
Elementary educationBachelor of Education in Elementary Education - After DegreeEducationNorth Campus (Edmonton)
Elementary Education - Native StudiesBachelor of Arts in Native Studies/Bachelor of Education in Elementary EducationNative StudiesNorth Campus (Edmonton)
EngineeringBachelor of Science in EngineeringEngineeringNorth Campus (Edmonton)
Engineering PhysicsBachelor of Science in Engineering PhysicsEngineeringNorth Campus (Edmonton)
Engineering PhysicsBachelor of Science in Engineering Physics Co-operativeEngineeringNorth Campus (Edmonton)
EnglishBachelor of ArtsArtsNorth Campus (Edmonton)
EnglishBachelor of Arts with HonorsArtsNorth Campus (Edmonton)
EnglishBachelor of ArtsAugustana FacultyAugustana Campus (Camrose)
English Language ArtsBachelor of Education in Secondary EducationEducationNorth Campus (Edmonton)
English Language ArtsBachelor of Education in Secondary Education - After DegreeEducationNorth Campus (Edmonton)
Entrepreneuriat et entreprise familialeBilingual Bachelor of Commerce/Baccalauréat bilingue en Administration des affairesFaculté Saint-JeanCampus Saint-Jean (Edmonton)
Environmental Earth SciencesBachelor of Science with SpecializationScienceNorth Campus (Edmonton)
Environmental Earth SciencesBachelor of Science with HonorsScienceNorth Campus (Edmonton)
Environmental Economics and PolicyBachelor of Science in Environmental and Conservation SciencesAgricultural, Life and Environmental SciencesNorth Campus (Edmonton)
Environmental EngineeringBachelor of Science in Civil Engineering Environmental EngineeringEngineeringNorth Campus (Edmonton)
Environmental EngineeringBachelor of Science in Civil Engineering Environmental Engineering Co-operativeEngineeringNorth Campus (Edmonton)
Environmental Science (Interdisciplinary)Bachelor of ScienceAugustana FacultyAugustana Campus (Camrose)
Environmental StudiesBachelor of Arts in Environmental StudiesAgricultural, Life and Environmental SciencesNorth Campus (Edmonton)
Environmental StudiesBachelor of Arts in Environmental StudiesArtsNorth Campus (Edmonton)
Environmental StudiesBachelor of ArtsAugustana FacultyAugustana Campus (Camrose)
European Business StudiesBachelor of CommerceBusinessNorth Campus (Edmonton)
Family ScienceBachelor of Science in Human EcologyAgricultural, Life and Environmental SciencesNorth Campus (Edmonton)
Fashion Business ManagementBachelor of Science in Fashion Business ManagementAgricultural, Life and Environmental SciencesNorth Campus (Edmonton)
Film StudiesBachelor of ArtsArtsNorth Campus (Edmonton)
FinanceBachelor of CommerceBusinessNorth Campus (Edmonton)
FinanceBilingual Bachelor of Commerce/Baccalauréat bilingue en Administration des affairesFaculté Saint-JeanCampus Saint-Jean (Edmonton)
Food AnimalsBachelor of Science in Animal HealthAgricultural, Life and Environmental SciencesNorth Campus (Edmonton)
Food Business ManagementBachelor of Science in Agricultural/Food Business ManagementAgricultural, Life and Environmental SciencesNorth Campus (Edmonton)
Food ScienceBachelor of Science with HonorsAgricultural, Life and Environmental SciencesNorth Campus (Edmonton)
Food Science and TechnologyBachelor of Science in Nutrition and Food Science with Specialization in Food Science and TechnologyAgricultural, Life and Environmental SciencesNorth Campus (Edmonton)
Forest Business ManagementBachelor of Science in Forest Business ManagementAgricultural, Life and Environmental SciencesNorth Campus (Edmonton)
ForestryBachelor of Science in ForestryAgricultural, Life and Environmental SciencesNorth Campus (Edmonton)
FrançaisBaccalauréat en Éducation secondaireFaculté Saint-JeanCampus Saint-Jean (Edmonton)
Français-langue et littératureBaccalauréat-ès-Arts avec spécialisationFaculté Saint-JeanCampus Saint-Jean (Edmonton)
Français-littératureBaccalauréat-ès-ArtsFaculté Saint-JeanCampus Saint-Jean (Edmonton)
Française-langueBaccalauréat-ès-ArtsFaculté Saint-JeanCampus Saint-Jean (Edmonton)
French Language and LiteratureBachelor of ArtsArtsNorth Campus (Edmonton)
French Language and LiteratureBachelor of Arts with HonorsArtsNorth Campus (Edmonton)
General ScienceBachelor of Education in Secondary EducationEducationNorth Campus (Edmonton)
General ScienceBachelor of Education in Secondary Education - After DegreeEducationNorth Campus (Edmonton)
General SciencesBachelor of Science/Bachelor of Education (Secondary)Augustana FacultyAugustana Campus (Camrose)
GeologyBachelor of Science with SpecializationScienceNorth Campus (Edmonton)
GeologyBachelor of Science with HonorsScienceNorth Campus (Edmonton)
GeophysicsBachelor of Science with SpecializationScienceNorth Campus (Edmonton)
GeophysicsBachelor of Science with HonorsScienceNorth Campus (Edmonton)
German Language and LiteratureBachelor of ArtsArtsNorth Campus (Edmonton)
German Language and LiteratureBachelor of Arts with HonorsArtsNorth Campus (Edmonton)
Gestion des operationsBilingual Bachelor of Commerce/Baccalauréat bilingue en Administration des affairesFaculté Saint-JeanCampus Saint-Jean (Edmonton)
Gestion des ressources humainesBilingual Bachelor of Commerce/Baccalauréat bilingue en Administration des affairesFaculté Saint-JeanCampus Saint-Jean (Edmonton)
Gestion Stratégique et OrganisationBilingual Bachelor of Commerce/Baccalauréat bilingue en Administration des affairesFaculté Saint-JeanCampus Saint-Jean (Edmonton)
Global and Development Studies (Interdisciplinary)Bachelor of ArtsAugustana FacultyAugustana Campus (Camrose)
HistoireBaccalauréat-ès-ArtsFaculté Saint-JeanCampus Saint-Jean (Edmonton)
HistoryBachelor of ArtsArtsNorth Campus (Edmonton)
HistoryBachelor of Arts with HonorsArtsNorth Campus (Edmonton)
HistoryBachelor of ArtsAugustana FacultyAugustana Campus (Camrose)
History of Art, Design and Visual CultureBachelor of ArtsArtsNorth Campus (Edmonton)
History of Art, Design and Visual CultureBachelor of Arts with HonorsArtsNorth Campus (Edmonton)
Human Dimensions of Environmental ManagementBachelor of Science in Environmental and Conservation SciencesAgricultural, Life and Environmental SciencesNorth Campus (Edmonton)
Human Dimensions of Environmental ManagementBachelor of Science in Environmental and Conservation Sciences/Bachelor of Arts in Native StudiesAgricultural, Life and Environmental SciencesNorth Campus (Edmonton)
Human GeographyBachelor of ArtsArtsNorth Campus (Edmonton)
Human GeographyBachelor of Arts with HonorsArtsNorth Campus (Edmonton)
Human Resources ManagementBachelor of CommerceBusinessNorth Campus (Edmonton)
Immunology and InfectionBachelor of Science with SpecializationScienceNorth Campus (Edmonton)
Immunology and InfectionBachelor of Science with HonorsScienceNorth Campus (Edmonton)
Integrative PhysiologyBachelor of Science with SpecializationScienceNorth Campus (Edmonton)
Integrative PhysiologyBachelor of Science with HonorsScienceNorth Campus (Edmonton)
International BusinessBachelor of CommerceBusinessNorth Campus (Edmonton)
KinesiologyBachelor of Science in KinesiologyKinesiology, Sport, and RecreationNorth Campus (Edmonton)
Land ReclamationBachelor of Science in Environmental and Conservation SciencesAgricultural, Life and Environmental SciencesNorth Campus (Edmonton)
Latin American StudiesBachelor of ArtsArtsNorth Campus (Edmonton)
Latin-American Business StudiesBachelor of CommerceBusinessNorth Campus (Edmonton)
LawJuris DoctorLawNorth Campus (Edmonton)
LinguisticsBachelor of ArtsArtsNorth Campus (Edmonton)
LinguisticsBachelor of Arts with HonorsArtsNorth Campus (Edmonton)
Management Information SystemsBachelor of CommerceBusinessNorth Campus (Edmonton)
MarketingBachelor of CommerceBusinessNorth Campus (Edmonton)
Materials EngineeringBachelor of Science in Materials EngineeringEngineeringNorth Campus (Edmonton)
Materials EngineeringBachelor of Science in Materials Engineering Co-operativeEngineeringNorth Campus (Edmonton)
Mathematical PhysicsBachelor of Science with HonorsScienceNorth Campus (Edmonton)
Mathematical SciencesBachelor of Science/Bachelor of Education (Secondary)Augustana FacultyAugustana Campus (Camrose)
MathematicsBachelor of ArtsArtsNorth Campus (Edmonton)
MathematicsBachelor of Arts with HonorsArtsNorth Campus (Edmonton)
MathematicsBachelor of Education in Secondary EducationEducationNorth Campus (Edmonton)
MathematicsBachelor of Education in Secondary Education - After DegreeEducationNorth Campus (Edmonton)
MathematicsBachelor of Science GeneralScienceNorth Campus (Edmonton)
MathematicsBachelor of Science - Business MinorScienceNorth Campus (Edmonton)
MathematicsBachelor of Science with SpecializationScienceNorth Campus (Edmonton)
MathematicsBachelor of Science with HonorsScienceNorth Campus (Edmonton)
Mathematics - Computational ScienceBachelor of Science with SpecializationScienceNorth Campus (Edmonton)
Mathematics and EconomicsBachelor of Science with SpecializationScienceNorth Campus (Edmonton)
Mathematics and EconomicsBachelor of Science with HonorsScienceNorth Campus (Edmonton)
Mathematics and FinanceBachelor of Science with SpecializationScienceNorth Campus (Edmonton)
Mathematics and FinanceBachelor of Science with HonorsScienceNorth Campus (Edmonton)
Mathematics and PhysicsBachelor of ScienceAugustana FacultyAugustana Campus (Camrose)
Mathematics and PhysicsBachelor of ArtsAugustana FacultyAugustana Campus (Camrose)
Mathematics and PhysicsBachelor of Science/Bachelor of Education (Secondary)Augustana FacultyAugustana Campus (Camrose)
Mathematics with Computing Science MinorBachelor of Science with HonorsScienceNorth Campus (Edmonton)
MathématiqueBaccalauréat en Éducation secondaireFaculté Saint-JeanCampus Saint-Jean (Edmonton)
MathématiqueBaccalauréat ès SciencesFaculté Saint-JeanCampus Saint-Jean (Edmonton)
Mechanical EngineeringBachelor of Science in Mechanical EngineeringEngineeringNorth Campus (Edmonton)
Mechanical EngineeringBachelor of Science in Mechanical Engineering Co-operativeEngineeringNorth Campus (Edmonton)
Medical Laboratory ScienceBachelor of Science in Medical Laboratory ScienceMedicine and DentistryNorth Campus (Edmonton)
Medical Laboratory ScienceBachelor of Science in Medical Laboratory ScienceMedicine and DentistryNorth Campus (Edmonton)
MedicineDoctor of MedicineMedicine and DentistryNorth Campus (Edmonton)
Mining EngineeringBachelor of Science in Mining EngineeringEngineeringNorth Campus (Edmonton)
Mining EngineeringBachelor of Science in Mining Engineering Co-operativeEngineeringNorth Campus (Edmonton)
Modern LanguagesBachelor of ArtsAugustana FacultyAugustana Campus (Camrose)
Molecular, Cellular and Developmental BiologyBachelor of Science with SpecializationScienceNorth Campus (Edmonton)
Molecular, Cellular and Developmental BiologyBachelor of Science with HonorsScienceNorth Campus (Edmonton)
MusicBachelor of ArtsArtsNorth Campus (Edmonton)
MusicBachelor of Arts with HonorsArtsNorth Campus (Edmonton)
MusicBachelor of ArtsAugustana FacultyAugustana Campus (Camrose)
MusicBachelor of Education in Secondary EducationEducationNorth Campus (Edmonton)
MusicBachelor of Education in Secondary Education - After DegreeEducationNorth Campus (Edmonton)
Music - General RouteBachelor of MusicArtsNorth Campus (Edmonton)
MusiqueBaccalauréat en Éducation secondaireFaculté Saint-JeanCampus Saint-Jean (Edmonton)
NanoengineeringBachelor of Science in Engineering Physics Nanoengineering OptionEngineeringNorth Campus (Edmonton)
NanoengineeringBachelor of Science in Engineering Physics Nanoengineering Option Co-operativeEngineeringNorth Campus (Edmonton)
NanoengineeringBachelor of Science in Electrical Engineering Nanoengineering OptionEngineeringNorth Campus (Edmonton)
NanoengineeringBachelor of Science in Electrical Engineering Nanoengineering Option Co-operativeEngineeringNorth Campus (Edmonton)
Nanoscale System DesignBachelor of Science in Computer Engineering Nanoscale System Design OptionEngineeringNorth Campus (Edmonton)
Nanoscale System DesignBachelor of Science in Computer Engineering Nanoscale System Design Option Co-operativeEngineeringNorth Campus (Edmonton)
Native StudiesBachelor of Arts in Native StudiesNative StudiesNorth Campus (Edmonton)
Native StudiesBachelor of Arts in Native Studies with HonorsNative StudiesNorth Campus (Edmonton)
Native StudiesBachelor of Science in Environmental and Conservation Sciences/Bachelor of Arts in Native StudiesNative StudiesNorth Campus (Edmonton)
Natural Resources, Energy and the EnvironmentBachelor of CommerceBusinessNorth Campus (Edmonton)
NeuroscienceBachelor of Science with HonorsScienceNorth Campus (Edmonton)
NursingBachelor of Science in NursingNursingNorth Campus (Edmonton)
NursingRegistered Psychiatric Nurse to Bachelor of Science in NursingNursingNorth Campus (Edmonton)
NursingBachelor of Science in Nursing - After DegreeNursingNorth Campus (Edmonton)
NursingBilingual Bachelor of Science in Nursing/Baccalauréat bilingue ès sciences InfirmièresNursingNorth Campus (Edmonton)
NursingBachelor of Science in Nursing with Honors - After DegreeNursingNorth Campus (Edmonton)
NutritionBachelor of Science with HonorsAgricultural, Life and Environmental SciencesNorth Campus (Edmonton)
Nutrition and Food ScienceBachelor of Science in Nutrition and Food ScienceAgricultural, Life and Environmental SciencesNorth Campus (Edmonton)
Operations ManagementBachelor of CommerceBusinessNorth Campus (Edmonton)
PaleontologyBachelor of Science with SpecializationScienceNorth Campus (Edmonton)
PaleontologyBachelor of Science with HonorsScienceNorth Campus (Edmonton)
Petroleum EngineeringBachelor of Science in Petroleum EngineeringEngineeringNorth Campus (Edmonton)
Petroleum EngineeringBachelor of Science in Petroleum Engineering Co-operativeEngineeringNorth Campus (Edmonton)
PharmacologyBachelor of Science with SpecializationScienceNorth Campus (Edmonton)
PharmacologyBachelor of Science with HonorsScienceNorth Campus (Edmonton)
Pharmacy (entry-to-practice)Doctor of PharmacyPharmacy and Pharmaceutical SciencesNorth Campus (Edmonton)
Pharmacy (for practicing pharmacists)Doctor of PharmacyPharmacy and Pharmaceutical SciencesNorth Campus (Edmonton)
PhilosophyBachelor of ArtsArtsNorth Campus (Edmonton)
PhilosophyBachelor of Arts with HonorsArtsNorth Campus (Edmonton)
Philosophy and ReligionBachelor of ArtsAugustana FacultyAugustana Campus (Camrose)
Physical Activity and HealthBachelor of KinesiologyKinesiology, Sport, and RecreationNorth Campus (Edmonton)
Physical EducationBachelor of ScienceAugustana FacultyAugustana Campus (Camrose)
Physical EducationBachelor of ArtsAugustana FacultyAugustana Campus (Camrose)
Physical EducationBachelor of Education in Secondary EducationEducationNorth Campus (Edmonton)
Physical EducationBachelor of Education in Secondary Education - After DegreeEducationNorth Campus (Edmonton)
Physical SciencesBachelor of Science/Bachelor of Education (Secondary)Augustana FacultyAugustana Campus (Camrose)
Physical SciencesBachelor of Education in Secondary EducationEducationNorth Campus (Edmonton)
Physical SciencesBachelor of Education in Secondary Education - After DegreeEducationNorth Campus (Edmonton)
Physical SciencesBachelor of Science GeneralScienceNorth Campus (Edmonton)
Physical SciencesBachelor of Science - Business MinorScienceNorth Campus (Edmonton)
PhysicsBachelor of Education in Secondary EducationEducationNorth Campus (Edmonton)
PhysicsBachelor of Education in Secondary Education - After DegreeEducationNorth Campus (Edmonton)
PhysicsBachelor of Science GeneralScienceNorth Campus (Edmonton)
PhysicsBachelor of Science - Business MinorScienceNorth Campus (Edmonton)
PhysicsBachelor of Science with SpecializationScienceNorth Campus (Edmonton)
PhysicsBachelor of Science with HonorsScienceNorth Campus (Edmonton)
PhysiologyBachelor of Science with HonorsScienceNorth Campus (Edmonton)
PhysiqueBaccalauréat ès SciencesFaculté Saint-JeanCampus Saint-Jean (Edmonton)
PianoBachelor of MusicAugustana FacultyAugustana Campus (Camrose)
PlanningBachelor of ArtsArtsNorth Campus (Edmonton)
PlanningBachelor of Science with SpecializationScienceNorth Campus (Edmonton)
Political ScienceBachelor of ArtsArtsNorth Campus (Edmonton)
Political ScienceBachelor of Arts with HonorsArtsNorth Campus (Edmonton)
Political StudiesBachelor of ArtsAugustana FacultyAugustana Campus (Camrose)
PsychologieBaccalauréat-ès-ArtsFaculté Saint-JeanCampus Saint-Jean (Edmonton)
Psychologie sciencesBaccalauréat ès SciencesFaculté Saint-JeanCampus Saint-Jean (Edmonton)
PsychologyBachelor of ArtsArtsNorth Campus (Edmonton)
PsychologyBachelor of Arts with HonorsArtsNorth Campus (Edmonton)
PsychologyBachelor of ScienceAugustana FacultyAugustana Campus (Camrose)
PsychologyBachelor of ArtsAugustana FacultyAugustana Campus (Camrose)
PsychologyBachelor of Science GeneralScienceNorth Campus (Edmonton)
PsychologyBachelor of Science - Business MinorScienceNorth Campus (Edmonton)
PsychologyBachelor of Science with SpecializationScienceNorth Campus (Edmonton)
PsychologyBachelor of Science with HonorsScienceNorth Campus (Edmonton)
Radiation TherapyBachelor of Science in Radiation TherapyMedicine and DentistryNorth Campus (Edmonton)
Recreation, Sport and TourismBachelor of Arts in Recreation, Sport and TourismKinesiology, Sport, and RecreationNorth Campus (Edmonton)
Religious StudiesBachelor of ArtsArtsNorth Campus (Edmonton)
Religious Studies - Eastern and Native American Religious TraditionsBachelor of Arts with HonorsArtsNorth Campus (Edmonton)
Religious Studies - Thematic StudiesBachelor of Arts with HonorsArtsNorth Campus (Edmonton)
Religious Studies - Western Religious TraditionsBachelor of Arts with HonorsArtsNorth Campus (Edmonton)
Ressources naturelles, énergie et environnementBilingual Bachelor of Commerce/Baccalauréat bilingue en Administration des affairesFaculté Saint-JeanCampus Saint-Jean (Edmonton)
Retailing and ServicesBachelor of CommerceBusinessNorth Campus (Edmonton)
Romance LanguagesBachelor of Arts with HonorsArtsNorth Campus (Edmonton)
Scandinavian Language and LiteratureBachelor of ArtsArtsNorth Campus (Edmonton)
Science and Education - Biological SciencesBSc (Specialization in Science and Education)/BEd (Secondary)ScienceNorth Campus (Edmonton)
Science and Education - Mathematical SciencesBSc (Specialization in Science and Education)/BEd (Secondary)ScienceNorth Campus (Edmonton)
Science and Education - Physical SciencesBSc (Specialization in Science and Education)/BEd (Secondary)ScienceNorth Campus (Edmonton)
Science politiqueBaccalauréat-ès-ArtsFaculté Saint-JeanCampus Saint-Jean (Edmonton)
Science, Technology and SocietyBachelor of ArtsArtsNorth Campus (Edmonton)
Sciences biologiquesBaccalauréat en Education/Baccalauréat-es-SciencesFaculté Saint-JeanCampus Saint-Jean (Edmonton)
Sciences biologiquesBaccalauréat ès SciencesFaculté Saint-JeanCampus Saint-Jean (Edmonton)
Sciences généralesBaccalauréat en Éducation secondaireFaculté Saint-JeanCampus Saint-Jean (Edmonton)
Sciences mathématiquesBaccalauréat en Education/Baccalauréat-es-SciencesFaculté Saint-JeanCampus Saint-Jean (Edmonton)
Sciences mathématiquesBaccalauréat ès SciencesFaculté Saint-JeanCampus Saint-Jean (Edmonton)
Sciences physiquesBaccalauréat en Education/Baccalauréat-es-SciencesFaculté Saint-JeanCampus Saint-Jean (Edmonton)
Sciences physiquesBaccalauréat ès SciencesFaculté Saint-JeanCampus Saint-Jean (Edmonton)
Sciences socio-politiquesBaccalauréat-ès-Arts avec spécialisationFaculté Saint-JeanCampus Saint-Jean (Edmonton)
Second Languages - CreeBachelor of Education in Secondary EducationEducationNorth Campus (Edmonton)
Second Languages - CreeBachelor of Education in Secondary Education - After DegreeEducationNorth Campus (Edmonton)
Second Languages - FrenchBachelor of Education in Secondary EducationEducationNorth Campus (Edmonton)
Second Languages - FrenchBachelor of Education in Secondary Education - After DegreeEducationNorth Campus (Edmonton)
Second Languages - GermanBachelor of Education in Secondary EducationEducationNorth Campus (Edmonton)
Second Languages - GermanBachelor of Education in Secondary Education - After DegreeEducationNorth Campus (Edmonton)
Second Languages - ItalianBachelor of Education in Secondary EducationEducationNorth Campus (Edmonton)
Second Languages - ItalianBachelor of Education in Secondary Education - After DegreeEducationNorth Campus (Edmonton)
Second Languages - JapaneseBachelor of Education in Secondary EducationEducationNorth Campus (Edmonton)
Second Languages - JapaneseBachelor of Education in Secondary Education - After DegreeEducationNorth Campus (Edmonton)
Second Languages - OtherBachelor of Education in Secondary EducationEducationNorth Campus (Edmonton)
Second Languages - OtherBachelor of Education in Secondary Education - After DegreeEducationNorth Campus (Edmonton)
Second Languages - SpanishBachelor of Education in Secondary EducationEducationNorth Campus (Edmonton)
Second Languages - SpanishBachelor of Education in Secondary Education - After DegreeEducationNorth Campus (Edmonton)
Second Languages - UkrainianBachelor of Education in Secondary EducationEducationNorth Campus (Edmonton)
Second Languages - UkrainianBachelor of Education in Secondary Education - After DegreeEducationNorth Campus (Edmonton)
Secondary Education - Native StudiesBachelor of Arts in Native Studies/Bachelor of Education in Secondary EducationNative StudiesNorth Campus (Edmonton)
Social StudiesBachelor of Education in Secondary EducationEducationNorth Campus (Edmonton)
Social StudiesBachelor of Education in Secondary Education - After DegreeEducationNorth Campus (Edmonton)
SociologieBaccalauréat-ès-ArtsFaculté Saint-JeanCampus Saint-Jean (Edmonton)
SociologyBachelor of ArtsArtsNorth Campus (Edmonton)
SociologyBachelor of Arts with HonorsArtsNorth Campus (Edmonton)
SociologyBachelor of ArtsAugustana FacultyAugustana Campus (Camrose)
Spanish and Latin American StudiesBachelor of Arts with HonorsArtsNorth Campus (Edmonton)
Spanish Language and LiteratureBachelor of ArtsArtsNorth Campus (Edmonton)
Sport CoachingBachelor of KinesiologyKinesiology, Sport, and RecreationNorth Campus (Edmonton)
Sport PerformanceBachelor of KinesiologyKinesiology, Sport, and RecreationNorth Campus (Edmonton)
StatisticsBachelor of Science GeneralScienceNorth Campus (Edmonton)
StatisticsBachelor of Science - Business MinorScienceNorth Campus (Edmonton)
StatisticsBachelor of Science with SpecializationScienceNorth Campus (Edmonton)
StatisticsBachelor of Science with HonorsScienceNorth Campus (Edmonton)
Strategic Management and OrganizationBachelor of CommerceBusinessNorth Campus (Edmonton)
Sustainable Agricultural SystemsBachelor of Science in AgricultureAgricultural, Life and Environmental SciencesNorth Campus (Edmonton)
Systemes integres de gestionBilingual Bachelor of Commerce/Baccalauréat bilingue en Administration des affairesFaculté Saint-JeanCampus Saint-Jean (Edmonton)
UndeclaredBachelor of ArtsArtsNorth Campus (Edmonton)
UndeclaredBachelor of ScienceAugustana FacultyAugustana Campus (Camrose)
UndeclaredBachelor of ArtsAugustana FacultyAugustana Campus (Camrose)
UndeclaredBachelor of Science GeneralScienceNorth Campus (Edmonton)
VenteBilingual Bachelor of Commerce/Baccalauréat bilingue en Administration des affairesFaculté Saint-JeanCampus Saint-Jean (Edmonton)
Vente au detail et servicesBilingual Bachelor of Commerce/Baccalauréat bilingue en Administration des affairesFaculté Saint-JeanCampus Saint-Jean (Edmonton)
Visual ArtBachelor of ArtsAugustana FacultyAugustana Campus (Camrose)
VoiceBachelor of MusicAugustana FacultyAugustana Campus (Camrose)
Wildlife and Rangeland Resources ManagementBachelor of Science in Environmental and Conservation SciencesAgricultural, Life and Environmental SciencesNorth Campus (Edmonton)
Women's and Gender StudiesBachelor of ArtsArtsNorth Campus (Edmonton)
Women's and Gender StudiesBachelor of Arts with HonorsArtsNorth Campus (Edmonton)
ÉconomieBaccalauréat-ès-ArtsFaculté Saint-JeanCampus Saint-Jean (Edmonton)
Économie et droit des affairesBilingual Bachelor of Commerce/Baccalauréat bilingue en Administration des affairesFaculté Saint-JeanCampus Saint-Jean (Edmonton)
Études canadiennesBaccalauréat-ès-ArtsFaculté Saint-JeanCampus Saint-Jean (Edmonton)
Études canadiennesBaccalauréat-ès-Arts avec specializationFaculté Saint-JeanCampus Saint-Jean (Edmonton)
Études d'administration des affairesBilingual Bachelor of Commerce/Baccalauréat bilingue en Administration des affairesFaculté Saint-JeanCampus Saint-Jean (Edmonton)
Études européennesBilingual Bachelor of Commerce/Baccalauréat bilingue en Administration des affairesFaculté Saint-JeanCampus Saint-Jean (Edmonton)
Études interdisciplinairesBaccalauréat-ès-ArtsFaculté Saint-JeanCampus Saint-Jean (Edmonton)
Études interdisciplinairesBaccalauréat-ès-Arts avec specializationFaculté Saint-JeanCampus Saint-Jean (Edmonton)
Études latino-americainesBilingual Bachelor of Commerce/Baccalauréat bilingue en Administration des affairesFaculté Saint-JeanCampus Saint-Jean (Edmonton)
Études socialesBaccalauréat en Éducation secondaireFaculté Saint-JeanCampus Saint-Jean (Edmonton)

 

 

رشته های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

Department

Degree(s) Granted

Faculty

Agricultural, Food and Nutritional ScienceMAg (Course-based), MSc, PhDAgricultural Life and Environmental Sciences
Anesthesiology & Pain MedicineMScMedicine & Dentistry
AnthropologyMA, PhDArts
Art and DesignMA, MDes , MFA, PhDArts
BiochemistryMSc, PhDMedicine & Dentistry
Biological SciencesMSc, PhDScience
Biomedical EngineeringMSc, PhDEngineering
Medicine & Dentistry
Business (Doctoral Level)PhDAlberta School of Business
Business (Master's Level)MBA , MBA-MAg (Course-based), MBA-MEng (Course-based), MBA-MF (Course-based), MBA-MLIS (Course-based), MBA-BSc in Pharmacy (Course-based), MBA-PharmD (Course-based), MBA-JD (Course-based), MD-MBA (Course-based), MAcc (Course-based), MFM, PMCAlberta School of Business
Campus St-Jean: Etudes canadiennesMACampus Saint-Jean
Campus St-Jean: Etudes en langue et cultureMedCampus Saint-Jean
Cell BiologyMSc, PhDMedicine & Dentistry
Chemical and Materials EngineeringMEng (Course-based), MBA-MEng (Course-based), MSc, PhDEngineering
ChemistryMSc, PhDScience
Civil and Environmental EngineeringMSc, MEng (Course-based), PhDEngineering
Communication Sciences and DisordersMSc, MSc/PhDRehabilitation Medicine
Communications and TechnologyMAExtension
Community EngagementMAExtension
Comparative LiteratureArts
Computing ScienceMSc, PhDScience
DentistryMSc, PhDMedicine & Dentistry
Digital Humanities (effective July 1, 2018 name change from Humanities Computing)MA, MA-MLISArts
DramaMA, MFA, PhDArts
Earth and Atmospheric SciencesMA, MSc, PhDScience
East Asian StudiesMAArts
EconomicsMA, PhDArts
Educational Policy StudiesMEd, EdD, PhD, PBCEducation
Educational PsychologyMEd, PhDEducation
Educational StudiesMedEducation
Electrical and Computer EngineeringMSc, MEng (Course-based), MBA-MEng (Course-based), PhDEngineering
Elementary EducationMEd, EdD, PhDEducation
English and Film StudiesMA, PhDArts
Health Sciences EducationMedEducation
Medicine & Dentistry
History and ClassicsMA, PhDArts
Human EcologyMA, MSc, PhDAgricultural Life and Environmental Sciences
Humanities Computing (effective July 1, 2018 name change to Digital Humanities)MA, MA-MLISArts
InternetworkingMScScience
Engineering
Kinesiology, Sport, and RecreationMA, MSc, MCoach, PhD, PBCKinesiology, Sport, and Recreation
Laboratory Medicine and PathologyMSc, PhDMedicine & Dentistry
LawLLM, PhD, MBA-JD (Course-based)Law
Library and Information Studies, School ofMLIS, MA-MLIS, MBA-MLIS (Course-based)Education
LinguisticsMSc, PhDArts
Mathematical and Statistical SciencesMSc, PhDScience
Mechanical EngineeringMSc, MEng (Course-based), PhDEngineering
Medical GeneticsMSc, PhDMedicine & Dentistry
Medical Microbiology and ImmunologyMSc, PhDMedicine & Dentistry
MedicineMSc, PhDMedicine & Dentistry
Modern Languages and Cultural StudiesMA, PhDArts
MultimediaMScScience
MusicMA, MMus, DMus, PhDArts
Native StudiesMA, PhDNative Studies
NeuroscienceMSc, PhDMedicine & Dentistry
NursingMN, PhDNursing
Obstetrics and GynecologyMSc, PhDMedicine & Dentistry
Occupational TherapyMScRehabilitation Medicine
OncologyMSc, PhDMedicine & Dentistry
Ophthalmology and Visual SciencesMSc, PhDMedicine & Dentistry
PediatricsMSc, PhDMedicine & Dentistry
PharmacologyPhD, MScMedicine & Dentistry
Pharmacy and Pharmaceutical SciencesMSc, PhDPharmacy and Pharmaceutical Sciences
PhilosophyMA, PhDArts
Physical TherapyMSc, MSc/PhDRehabilitation Medicine
PhysicsMSc, PhDScience
PhysiologyMSc, PhDMedicine & Dentistry
Political ScienceMA, PhDArts
PsychiatryMSc, PhDMedicine & Dentistry
PsychologyMA, MSc, PhDArts
Science
Public Health, School ofMPH (Course-based), MSc, PhDPublic Health, School of
Radiology and Diagnostic ImagingMSc, PhDMedicine & Dentistry
Rehabilitation MedicineMSc, PhD, MSc/PhD, PBCRehabilitation Medicine
Religious StudiesMA, PhDArts
Renewable ResourcesMAg (Course-based), MBA-MAg (Course-based), MBA-MF (Course-based), MF, MSc, PhDAgricultural Life and Environmental Sciences
Resource Economics and Environmental SociologyMAg (Course-based), MBA-MAg (Course-based), MSc, PhDAgricultural Life and Environmental Sciences
Secondary EducationMEd, EdD, PhDEducation
SociologyMA, PhDArts
SurgeryMSc, PhDMedicine & Dentistry
Women's and Gender StudiesMAArts
  کانال تلگرام اسپید آروین
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.